FAQ

Mollusker ligner på vorter, men i motsetning til vorter er mollusken myk og som oftest har den dessuten en grop i midten, med et hvitt voksaktig emne. Dette emnet er veldig smittsomt. Se Mollusker

NoPoxivir skal bare brukes på barn over 2 år.

Man skal pensle på NoPoxivir 2 ganger om dagen, helst morgen og kveld, til det oppstår betennelse. Dette tar normalt mellom 4 – 6 dager, men kan godt også ta en dag til. Når mollusken er blitt betent avslutter man behandlingen, og kroppen tar seg av resten.

80% blir frie fra mollusker etter 4 uker fra påbegynt behandling

NoPoxivir er sikkert å bruke under både graviditet og amming.

Ja. Flasken er utformet slik at man ikke skal få for mye oppløsning ved påføring. Om man snur flasken opp-ned renner heller ingen oppløsning ut.

NoPoxivir er et medisinteknisk produkt i klasse 1 og oppfyller alle de krav som denne klassifisering innebærer.

Ved påføring to ganger om dagen ved maksimal behandlingstid, som er 14 dager, rekker oppløsningen til rundt 100 mollusker.

Spatelen er utformet for å gi korrekt mengde løsning hver gang den dyppes inn i flasken. Det er en ekstremt liten som er nødvendig hver gang og løsningen tørker hurtig på huden. Hvis du er usikker, stryk på en bit avispapir eller lignende og se om det blir bløtt.

Test enkelt med å riste flasken litt med spatelen i. Flasken er fyllt 1/4 og skal holde till mange mollusker.

2 ml er ikke et stort volum, og siden flasken er barnesikker er den fyllt ca 1/4 full (25%). Denne mengden rekker normalt til over 100 mollusker. Spatelen skal gå ned i løsningen, og bare en liten mengde er nok til påføres mollusken.

Dels fordi mollusker er veldig smittsomt og lett spres fra barn til barn og til og med til andre deler av kroppen, men også fordi mollusker klør og dermed lett sprekker med arrdannelser som følge.

Barn kan dessuten ofte føle seg flaue over sine utslag og synes at det er veldig plagsomt.

Kroppen anser mollusker som ufarlige og gjør derfor ingenting for å motvirke dem. NoPoxivir fungerer gjennom å vekke vårt eget immunforsvar ved å starte en betennelse, og dermed leger kroppen selv molluskene.

I utlandet er det produkter som har en 10% konsentrasjon. Dette kan være spesielt irriterende på sensitiv hud og kan virke avskrekke for videre behandling.

Flere kliniske studier har vært gjennomført for å finne den mest optimale konsentrasjon av kaliumhydroksid, (KOH) og de viser at en 5% konsentrasjon er den som tåles best på huden, og samtidig er effektiv.

Det er ikke nødvendig å vaske huden etter behandling.

Besøk legen din for å bekrefte at det er mollusker det dreier seg om. Om det er mollusker så kan du påbegynne en ny 14-dagers kur.

Man kan kjøpe Nopoxivir dels på fysiske apotek, men også via apotekenes e-handel.